Kérjük támogassa adója 1%-a felajánlásával a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványt! 18964549-1-20 Köszönjük!

Ismét Kutatók Éjszakája Zalaegerszegen

2023. szeptember 14.

2023. szeptember 29., péntek

A Kutatók Éjszakája zalaegerszegi eseményein ismét két helyszínen várják az érdeklődőket: a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának Inforcentrumában (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.), illetve a ZalaZONE Kutatási és Technológia Központban (8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3.).

A program, időpontok, helyszínek, aktualitások megtalálhatók a ZFOK és a résztvevő intézmények hivatalos Facebook oldalain, valamint a Kutatók Éjszakája weblapján.

Bővebben >>>

Felhívás Zalaegerszegi Felsőoktatási ösztöndíj igénylésére

2023. február 22.

Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 2017. április 13-i ülésén együttműködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsőoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsőoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési időig, de legkésőbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás (passzív félévek) időszakai.

A pályázók köre:

felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a

      a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében műszaki mérnök (mechatronikai, gépész- és tesztmérnök) képzésen az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,

      b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (PE ZEK, PTE ETK ZKK) az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:

  • A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15 000.-Ft/hó
  • A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5 000.-Ft/hó

A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése:

  • A felhívás a felsőoktatási ösztöndíj igénylésérefélévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
  • A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók jelen pályázat kiírását követően a 2023. október 1. – október 16. közötti időszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványhoz CSAK E-MAIL-BEN. A pályázati kiírás közzétételét megelőzően és a kérelmek benyújtási határidejét követően beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
  • A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást, az előző félévről a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5 kredit teljesítése kötelező. A hiányosan benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier Irodájába kell eljuttatni E-MAILBEN.

karrier@zalaegerszeg.hu

Információ kérhető a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail címen, illetve Facebook oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthető itt.

Bővebben >>>