Ösztöndíjak

Felhívás Zalaegerszegi Felsőoktatási ösztöndíj igénylésére

2017. szeptember 13.

Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 2017. április 13-i ülésén együttműködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsőoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsőoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési időig, de legkésőbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás időszakai. Nem kaphat támogatást az a hallgató, aki az igénylést megelőző lezárt félévben, illetve az igénylés félévében passzív jogviszonnyal rendelkezik, illetve az az igénylést megelőző lezárt félévben nem teljesített minimum 5 kreditet.

A pályázók köre:

felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a

  1. a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében műszaki mérnök képzésen az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,
  1. b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:

  • A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15 000.-Ft/hó
  • A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben  5 000.-Ft/hó

A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése:

  • A felhívás a felsőoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
  • A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók jelen pályázat kiírását követően a 2017. október 2-13. közötti időszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier Irodájában. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésőbb október 13-án postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelőzően és a kérelmek benyújtási határidejét követően beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
  • A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást, az előző félévről a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Az első éves hallgatók ősszel értelemszerűen csak hallgatói jogviszony igazolást és adatlapot nyújthatnak be.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier Iroda és Diákcentrumába kell eljuttatni írásban, vagy személyesen

hétfő – péntek 8 – 12 óra között Gasparich M. u. 18/A. F. épület, fsz. 27. (BGE GKZ)

hétfő-csütörtök 12:30 – 16.30 óra, illetve pénteken 12:30-14 óra között Landorhegyi u. 33. fsz. (PTE ETK ZKK)

A formanyomtatványok beszerezhetők a ZFOK Karrier Iroda és Diákcentrumában, valamint e cikk végén letölthető.

 

További információ:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Karrier Iroda és Diákcentrum

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.

Tel.: 30/322-6838

e-mail: karrier@zalaegerszeg.hu


Gyakornokság az Európai Parlamentben fogyatékkal élők számára

2016. augusztus 18.

Fizetett gyakornoki lehetőséget ajánl fogyatékkal élő emberek számára az Európai Parlament. Egyetemi végzettséggel vagy azzal egyenlő képzettséggel rendelkező, valamint felsőfokú végzettséggel nem rendelkező személyek is jelentkezhetnek. Az érdeklődők öt hónap időtartamú fizetett gyakornoki pozíciókra jelentkezhetnek, amelyek az Európai Parlament Főtitkárságának egyéb gyakornokságai és tanulmányi útjaival párhuzamosan kerülnek megrendezésre.
A program fő célja, hogy számos, fogyatékkal élő ember juthasson munkatapasztalathoz az Európai Parlamentben, és így lehetőséget kapnak az ott folyó munka jobb megismerésére.

További célok:
• Az egyenlő bánásmód alapelve az Európai Parlament egyik fontos alapköve, ezért az intézmény támogatja a fogyatékkal élők szakmai tapasztalatszerzését, így elősegítve az érintettek későbbi munkavállalását;
• A program által a gyakornokok előmozdítják a Parlament munkájának sikeré, és hozzájárulnak a munka- és kulturális környezet sokféleségéhez;
• A gyakornokok integrálása felhívja a Parlament dolgozóinak figyelmét a fogyatékosságra, illetve elősegíti a velük szemben jelentkező fenntartások, előítéletek kezelését.
A jelentkezés feltételei; a jelentkező:
• az EU egyik tagállamának vagy egy tagjelölt ország polgára
• elmúlt 18 éves;
• az EU valamelyik nyelvét kiemelkedő szinten beszéli, valamint jól megérteti magát egy másik nyelven is;
• korábban nem vett részt fizetett gyakornoki programban, illetve nem alkalmazta négy hétnél hosszabb ideig egyetlen európai intézmény vagy az Európai Parlament politikai csoportja vagy tagja.

A gyakornokokat havi juttatás illeti meg. A fogyatékossággal közvetlenül összefüggő egyéb kiadások térítésre kerülnek, azonban ez az összeg az ösztöndíj havi díjának 50%-át nem haladhatja meg. Amennyiben szükséges, a gyakornokokat a munkahelyen is elszállásolhatják annak érdekében, hogy munkájukat a leghatékonyabban végezhessék.

Határidők:
• 2016. október 15. (2017. március 1-jén kezdődő gyakornoki időszak)
• 2017. május 15. (2017. október 1-jén kezdődő gyakornoki időszak)

Forrás: www.eurodesk.hu
Fotó: internet


Gyakornokság, ösztöndíjak, pályázati lehetőségek az Európai Unióban!

2016. augusztus 18.

Az EURODESK honlapon több lehetőséget is találhattok, mint például gyakornokság, ösztöndíjak, pályázati lehetőségek az Európai Unióban.

Érdemes felkeresni a honlapot!

Címe: www.eurodesk.hu

Zalaegerszegen az egyik partnerszervezet mi vagyunk, a ZFOK Karrier Iroda és Diákcentrum!
Ha bejössz az irodánkban, segítünk!

Címünk: BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. „F” épület fszt.
E-mail: karrier@zalaegerszeg.hu
Mobil: 06/30-322-6838