Ösztöndíjak

Felhívás Zalaegerszegi Felsőoktatási ösztöndíj igénylésére (2018. ősz)

2018. február 14.

Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 2017. április 13-i ülésén együttműködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsőoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsőoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési időig, de legkésőbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás időszakai.

A pályázók köre:

felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a

  1. a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében műszaki mérnök képzésen az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,
  1. b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:

  • A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15 000.-Ft/hó
  • A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5 000.-Ft/hó

A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése:

  • A felhívás a felsőoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
  • A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók jelen pályázat kiírását követően a 2018. október 8-19. közötti időszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésőbb október 19-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelőzően és a kérelmek benyújtási határidejét követően beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
  • A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást, az előző félévről a lezárt leckekönyv hiteles másolatát.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier Irodáiba kell eljuttatni postán, vagy személyesen

hétfő – csütörtök 8:00 – 16:30 óra között
péntek 8:00 – 14:00 óra között

Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A.
A pontos nyitvatartási idő a www.zfok.zalaegerszeg.hu honlapon, illetve Facebook oldalunkon is elérhető.

A formanyomtatványok letölthetők a Közalapítvány honlapjáról.