D tábla_záró
D tábla_záró

NYME-BGF-PTE-ZFOK-PFA Gépészeti és Mechatronikai Hálózati Kutatás és Képzési Együttműködés

2016. július 5.

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010.
Kedvezményezett: NYME, BGF, PTE, ZFOK, PFA
Az Európai Unió támogatásának összege: 748,34 millió Forint
Ebből a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatásának összege: 20,421 millió Forint
A támogatás mértéke: 100 %

BŐVEBBEN:
A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány a projektben a rendezvényeket, konferenciákat szervezte.
A két év során nyolc alkalommal voltak fórumok.

2013. szeptember 27.
Kutatók Éjszakája
A projekt első közös rendezvénye csatlakozott a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Ezt a programot az öt konzorciumi partner együtt valósította meg.

Három helyszínen folytak a bemutatók: a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Infocentrumában, a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központjában, illetve a Technológiai Centrumban.
A rendezvényen autóbusszal szállítottuk az érdeklődőket a három helyszín között.
A PTE ETK Zalaegerszegi Központ két helyszínen mutatkozott be, a biomechanikai laborban a gyógytornászoktatók ismertették a korszerű vizsgálati módszereket. Elsősegélynyújtás, életmentés demonstráció várta az érdeklődőket. Meg lehetett tanulni a Nordic Walking helyes használatát.
A központi helyszínen, a BGE GKZ Infocentrumban pedig előadásokat tartottak a munkatársak.
Az NYME Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési Központjában érdekes fizikai kísérleteket mutattak be a kollégák: a „PET” palack felrobbantása folyékony nitrogénnel, vizes rakéta.
A BGE Gazdálkodási Karon kincskeresés, ökolábnyom számítás volt. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthattak a vendégek. A program színházi előadással zárult.

Fotók

2013. november 20.
„Gazdaság és felsőoktatás kapcsolata a Nyugat-dunántúli régióban”- Konferencia

2013. november 20-án került sor a TÁMOP 4.1.1/C-NYME-BGF-PTE-ZFOK-PFA- Gépészeti, mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés című projekt keretein belül a konferencia megrendezésére.
A rendezvény célja az új partnerségek keresése, a meglévők erősítése volt.
A konferencia a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Infocentrumában volt.
A plenáris ülésen a köszöntők után előadások következtek.
• Nagy András a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója jó példákkal mutatott rá az innováció, a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatára.
• A következő előadó prof. Dr. Varga Mihály volt, aki a duális képzésről beszélt. Előadásában az iparvállalati igények és a képzés fontosságát emelte ki.
• Vadvári Tibor oktatási-nevelési dékán-helyettes a közgazdász képzés duális modelljét ismertette.
• A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karáról dr. Figler Mária tudományos és minőségügyi dékán-helyettes tartott előadást az új utakról az egészségtudományi képzésekben.
A szünet után a szekcióülések következtek.
Az intézmények munkatársai részletesen bemutatták a szervezetek új lehetőségeit, projektjeit.
A konferenciára elkészült egy kiadvány is, amelyben megismerhették az érdeklődők a zalaegerszegi felsőoktatási intézményeket, és a támogató szervezeteket.

Fotók

2014. március 19.
Hallgatói Duális Fórum

Zalaegerszegen az országban harmadikként indult duális képzés: a mechatronikai mérnökképzésben vált lehetővé a gyakorlatorientált módszer bevezetése. Az eddigi tapasztalatokat foglalták össze a hallgatói fórumon.
Az előadások során elhangzott, hogy a jövőben a felsőoktatásban mekkora szerepe lesz a duális képzésnek. Az előnyeiről is szót ejtettek: a vállalatoknál töltött időszakban a hallgatók a gyakorlat során igazi problémák megoldásán dolgozhatnak.
A Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa bemutatta a szervezet szerepét a duális szakképzésben.
A hallgatók és a végzett hallgatók szemével is megismerhették a vendégek a képzést.
A BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg oktatási-nevelési dékán-helyettese bemutatta az intézmény közgazdász képzésében bevezetendő duális képzést.
A fórum végén a mozgásszervi betegségek megelőzéséről tartott előadást a PTE ETK ZKK szakoktatója, Császárné Gombos Gabriella.

Fotók

2014. április 13-17.
Akvizíciós pilot hét
Határon átnyúló együttműködés

A Határon átnyúló együttműködés keretében az akvizícióban részt vevő külföldi hallgatók és oktatók részére pilot hetet szerveztünk. A program kiemelten Zalaegerszeg város és a régió bemutatását célozta meg.
A fiatalok kifejezetten a zalaegerszegi Főiskolás Fesztiválra érkeztek.
A németországi Heilbad-Heiligenastadt-ból érkezett egészségügyi tanulmányokat folytató hallgatók idegen nyelvű előadásokat hallgattak, meglátogatták a Zala Megyei Kórházat, a bátrabbak megtekinthettek egy ortopédiai műtétet is.
Gyárlátogatás keretében az Europtec üzeme látta vendégül a fiatalokat.
A szórakozásra is jutott idő, csocsóverseny, foci, főzőverseny és buli színesítette a vendégek napjait. Zalaegerszeg idegenforgalmi nevezetességeit is megnézhették. Sóska Zoltán vezetésében meglátogatták a TV-tornyot, megnézték a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a Leonardo da Vinci kiállítást. A Göcseji Falumúzeumban zárult a kirándulás.

Fotók

2014. április 29.
Mechatronikai Foglalkoztatói Konferencia és X. Jubileumi Vállalati-Egyetemi Fórum

A BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Infocentruma adott helyett a konferenciának.
A rendezvény célja, hogy a hallgatók és a duális képzés iránt érdeklődő civilek után megszólítsák a cégeket. Erősödjön a mechatronikai ágazat, a járműipari mechatronikai központ és szorosabbá váljon az együttműködés a gazdasági szereplők és a felsőoktatás között.
A program hangsúlyos eleme a duális mérnökképzés fejlesztése, a vállalatok logisztikai szakember igényének kielégítése és a műszaki szakoktató képzés térségi fejlesztése.
• A vendégek megismerhették az NYME Simonyi Károly Kar műszaki képzéseit, melyet Tatai Sándor adjunktus mutatott be.
• A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg részéről az új képzésekről szólt Lambertné Katona Mónika stratégiai és kutatási dékán-helyettes. Ezt követően Vadvári Tibor oktatási-nevelési dékán-helyettes a duális közgazdász képzésről szólt.
• A duális képzésformát támogató szakmai programokat mutatta be dr. Háry András, a Technológiai Centrum vezetője.
• Megismerhették a résztvevők a Factory X verseny tapasztalatait, a hallgatók pedig a járműfejlesztési projekteket – Pneumobil, Forma autó.
• Bemutatkozott a Zalaegerszegi HR-Café is.
• A PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ munkatársai a munkahelyi egészségvédelemről, stresszről és annak hatásairól szóltak.
Ebéd után a X. Jubileumi Vállalati-Egyetemi Fórumon az önálló laborról, szakdolgozatokról, nyári gyakorlatról beszélgettek a vendégek az egyetemi oktatókkal.

Fotók

2014. szeptember 26.
Kutatók éjszakája

A hagyományokhoz hűen négy helyszínen volt a Kutatók éjszakája.
Az Infocentrumban helyi termékekkel, kóstolókkal, piaci forgataggal találkoztak a vendégek. A házigazda BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg táncházzal színesítette a programját.
Az NYME Mechatronikai Képzési Központ a műhelylaborban várta az érdeklődőket. Érdekes fizikai kísérletekkel demonstrálták, hogy a háztartási eszközökkel milyen érdekes dolgokat lehet előidézni.
A PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központban teljes egészségügyi állapotfelmérést végeztek, biomechanikai laborbemutató, gerinctorna, zeneiskolai koncert színesítette a programot. Érdekfeszítő előadásokat is hallhattak a vendégek.
A Technológiai Centrumban az innováción volt a hangsúly. Robotokkal, gépekkel, versenyautóval ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Fotók

2015. február 24.
A „Gazdaság együttműködési lehetőségei a zalaegerszegi felsőoktatással” konferencia során az alábbi előadásokat hallgatták meg a vendégek:
• A PTE KTK előadója, Gyarmatiné dr. Bányai Edit kutatási eredményeiről számolt be. A témája a járműipari beszállító cégek egészségközpontú szolgáltatási igényeinek mérése.
• Az NYME részéről az előadók a zalaegerszegi duális képzésben rejlő lehetőségeket, kihívásokat ismertették, illetve az egyetem K + F együttműködési javaslatait.
• A vendégek megismerhették a BGE GKZ duális képzésének jelenét és jövőjét.
• Az utolsó előadás interaktív módon a duális képzésről és a tudásmegosztás erejéről szólt.

Fotók

2015. március 24.
II. Duális Hallgatói Fórum
• A fiatalok előadásokat hallgattak a mérnök szakma és a zalaegerszegi műszaki képzésről. Megismerhették a duális képzést.
• „Factory X” versenyt bemutatták a versenyben résztvevő tanulók. Megismerhették a fiatalok, hogy a tervezéstől a megvalósításig milyen feladataik vannak a mérnököknek, szakembereknek.
• Bemutatkoztak a Pneumobil és a e-Formula projektben dolgozó csapatok.
• A mozgásszervi problémák fiatalkori kialakulásáról a PTE ETK oktatója tartott előadást.

Fotók