11714_nagykep
11714_nagykep

Zalaegerszegi HR-Café

2015. január 7.

A HR- Café célja hogy a zalaegerszegi műszaki szakképzést összekapcsolja régiós szinten a vállalkozásokkal. A negyedévente szervezett találkozókon a kis, a közép és a nagy vállalatok vezetőinek nyílik lehetősége tapasztalatcserére.A folyamatosan épülő kapcsolatrendszer révén egyre több HR szakember bevonására került sor. Az azonos profilú cégeknél, a HR-Caféban résztvevő vállalati képviselők közreműködésével más településekre is eljut az információ a találkozókról, illetve azok céljáról, ezáltal bevonásra is kerültek a más településen, régióban dolgozó munkatársak. Ezáltal egyre nagyobb körültekintéssel válik lehetővé a témák megbeszélése.

A munkareggelin a mechatronikai képzéshez kötődő tudnivalók a fókuszált téma, illetve a közgazdász képzésről is esik szó. A gyógytornász és egészségügyi szervező képzéseket illetően történő megbeszélések a tervekben szerepelnek.

A találkozók alkalmával kiderül, hogy milyen munkaerőre van szükség, a különböző pozíciókhoz, munkakörökhöz szükséges elvárások tisztázása központi téma.

Megvitatásra kerülnek a hagyományos és duális képzés pozitívumai és negatívumai. A képzés tapasztalatainak megvitatása a mechatronikai képzésnél már folyamatban van, a közgazdász képzés esetében a szeptembertől kerül az eszmecsere középpontjába. Tehát a témák folyamatosan bővülnek.

A képzés során felmerülő problémák: pl.: nyelvvizsga hiánya, gyakorlati tapasztalatszerzés stb., azaz az aktuális kérdések megvitatása is zajlik a találkozók alkalmával.

Témák között szerepel még a munkajog, a megváltozott munkaképességűek alkalmazása, bértámogatások, adókedvezmények stb.

Mindezek által a vállalatok HR kollégáitól jövő gyakorlati tapasztalatok közelítése a képzésekkel egyre inkább megvalósulhat, azaz a hosszú távú célok eredményeképpen a HR szakemberek tapasztalatcseréjének köszönhetően, a képzés alkalmazkodik a vállalati igényekhez, sikeresebb elhelyezkedést lehetővé téve.

A HR-Café eredménye az együttműködés kiépítése a képzők és vállalatok között. A megbeszélések által az aktualitások tisztázása a képzésekkel kapcsolatban és a HR szakemberek tapasztalatainak cseréje, valamint az ezekre épülő építő jellegű ötletelés, tervezések is kiemelt eredmény.A HR-Café egyfajta közös gondolkodást jelent a jövő nemzedékének sikeressége érdekében, a változások alapját adó síkokat jelölik.

2013. novemberétől működik ez a kezdeményezés, azóta folyamatosan megvalósulnak ezek a találkozók.

Az együttműködések során a vállalkozások konkrét segítségadása is megvalósult: tanulmányok alatti gyakorlatszerzési lehetőségek felajánlása, tanulók betanításának lehetősége, tanulmányok befejezését követő foglalkoztatás lehetősége stb.A program adaptálhatósága széleskörű. Bármely főiskolai szak vagy egyetemi szak, illetve szakmák esetében is megvalósítható a képzés összekapcsolása a vállalatokkal. Területi sajátosságok figyelembevételével javasolt annak átgondolása, hogy melyik tanulmányi ág, szakma esetében indokolt ennek a gyakorlatnak az átvétele.

 A program partneri hálózata kiterjed régiós szinten cégek és vállalkozások HR vezetőire, zalaegerszegi felsőfokú képzőintézmények képviselőire, illetve támogatóira ( pl. Pannon Fejlesztési Alapítvány, Technológiai Centrum stb.)A résztvevő szakemberek szakmai tudásukkal, eszmecseréjükkel nagyban hozzájárulnak a kitűzött célok eléréséhez.

A HR-Café Zalaegerszeg város felsőoktatási stratégiájához, illetve az ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódva, igazodva valósul meg.

Várjuk a HR szakemberek jelentkezését!

 

Zalaegerszegi HR-Café

Forrás: Zalaegerszegi Városi Televízió